วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก

  “วัดเทพมณเฑียร” สังคมฮินดู หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า โบสถ์เทพมณเฑียร เป็นอาคารเล็กๆ ภายในโรงเรียนภารัตวิทยาลัย บริเวณด้านหลังวังบูรพา ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า ซึ่งเดิมเรียกว่า “ศาสนาฮินดู” แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็น “สังคมฮินดู” จนถึงปัจจุบัน

  ประวัติวัดเทพมณเฑียร

  วัดเทพมณเฑียร เดิมเป็นเพียงสถานที่ที่ชาวฮินดู ภารตะ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้สถาปนาขึ้นเพื่อรวมใจของผู้ศรัทธาเป็นหนึ่งเดียว ตั้งอยู่ในอาคารเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “ศาสนาฮินดู” และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนาฮินดูจนเกิดความศรัทธา ขยาย โรงเรียนภารัตวิทยาลัยที่อยู่บริเวณเดียวกัน เมื่อมีการก่อตั้งทั้งโรงเรียนและอาคารสมาคมขึ้น จึงได้ก่อตั้งวัดเทพมณเฑียรขึ้น

  ซึ่ง “วัดเทพมณเฑียร” ได้ถูกอัญเชิญมาเพื่อเทพเจ้า กุญแจเทพเจ้าและเทพธิดาของชาวฮินดูมาจากประเทศอินเดียเพื่อประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้พร้อมกับพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ มิถุนายน พ.ศ.

  ปัจจุบันมีเทวรูปหินอ่อนมากมายประดิษฐานอยู่ เช่น พระวิษณุ และพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นประธานของสถานที่แห่งนี้ ได้แก่ พระพรหมและพระสรัสวดี พระทุรคา พระพุทธองค์ พระราม และภควดีสีดา พระกฤษณะ และชาย เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมากมาย

  เทพเจ้าฮินดูที่วัดเทพมณเฑียร

  พระวิษณุและพระแม่ลักษมี

  พระประธานในวัดเทพมณเฑียรดังที่เราทราบกันดีว่าเรื่องราวของท่านทั้งสองมีชื่อเสียงมากในเรื่องความรักสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตของทั้งสองทำให้ผู้ที่มีศรัทธามาสักการะที่นี่ พวกเขามักจะมารวมตัวกันเพื่อขอพรเกี่ยวกับความรักมากมาย

  พระพรหม

  พระพรหมเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสรรพสิ่งในจักรวาล และเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์และความเมตตา ใครก็ตามที่บูชาพระพรหมจะประสบความสำเร็จในการงาน เป็นที่รักของทุกคน มีลาภทางการเงิน และมีสุขภาพแข็งแรง

  แม่ทุรคา

  แม่พระเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและพลัง เป็นพระแม่อุมาเทวีอีกรูปแบบหนึ่ง ภรรยาของพระศิวะ เทพผู้ทำลายล้าง

  พระพุทธเจ้า

  ชาวฮินดูเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารองค์ที่ ของพระวิษณุ สัญลักษณ์ของการอหิงสาหรือที่เรียกว่าอาสิงห์

  พระรามและภักดีสีดา

  พระรามเป็นอวตารที่เจ็ดของพระวิษณุ เป็นอีกรูปหนึ่งของพระวิษณุที่จุติมาเพื่อปราบมาร และเป็นอิริยาบถที่ชาวฮินดูนับถืออย่างสูง

  พระกฤษณะและพระแม่ธาราเทวี

  พระกฤษณะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นอวตารที่ ในอวตารทั้ง 0 ของพระวิษณุหรือพระวิษณุ ในนิกายว่ากันว่าพระกฤษณะเกิดมาเพื่อทำลายปีศาจคังซา ผู้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร ปรากฏในมหาภารตะ ทรงเป็นผู้ริเริ่มคัมภีร์ภควัทคีตา และให้มนุษย์ทำสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ของตนและชี้นำผู้ศรัทธาให้มีคุณธรรมอันสูงสุด

  ท่านหนุมาน

  อวตารของพระศิวะ เขาเป็นสมาชิกของพระรามและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา ใครคอยปกป้องและดูแลรา

  พระพิฆเนศ (พระพิฆเนศ)

  พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจของคนไทย มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะขจัดอุปสรรคทั้งปวงได้ ยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในเกือบทุกด้านอีกด้วย สมหวังดังปรารถนา เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่

  พระพิฆเนศ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ หรือพระคณาปติ เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการเขียนด้วย

  หลักเกณฑ์การบูชารูปเคารพวัดเทพมณเฑียร

  แต่งกายสุภาพ ไม่ทะเลาะวิวาท หรือพูดจาหยาบคาย
  ไม่รบกวนผู้ที่มีศรัทธาไปไหว้พระองค์อื่น
  ไม่อนุญาตให้ธูปและเทียนวัดเทพมณเฑียรเข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด
  ภายในวัดไม่มีเครื่องบูชาจำหน่าย ควรเตรียมมาเอง
  ห้ามนำเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ บุหรี่ หรือสุราเข้าไปในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด

  ถวายสักการะและถวายเครื่องบูชา

  ทำทุกวันหรือทำทุกวันขึ้น ค่ำ ค่ำ หรือทำในวันเกิดของตัวเอง เช่น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ทำวันจันทร์ หรือทำในวันปกติของพระเจ้านั้น

  วันจันทร์เป็นวันของพระศิวะ
  วันอังคารเป็นวันพระพิฆเนศและหนุมาน
  วันพฤหัสบดีเป็นวันพระวิษณุ
  วันศุกร์เป็นวันพระแม่อุมาเทวี

  ไซมุคนไหนอยากจะขอความรักจากเทพเจ้าฮินดูบ้าง? วัดเทพมณเฑียรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ เพราะผู้ศรัทธาหลายๆคนที่ไปสักการะมักได้รับสมความปรารถนาซึ่งนอกเหนือจากการขอพรเรื่องความรักแล้วยังสามารถอธิษฐานขอพรทางการเงิน การงาน การศึกษา ความสำเร็จจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้อีกด้วยเพราะมีเทพเจ้ามากมายประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้

  สำหรับผู้ที่กลัวไปแล้วไม่รู้จะเริ่มไหว้อย่างไร สามารถสอบถามกับพราหมณ์ประจำวัดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการไหว้ รวมทั้งเปิดตาพระพุทธรูปได้

  การท่องเที่ยว

  วัดเทพมณเฑียร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ใกล้ชิงช้ายักษ์ สามารถเดินทางได้ทั้ง
  โดยรถประจำทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 0, , , , , , และรถโดยสารปรับอากาศหมายเลข
  MRT : ลงที่สถานีสามยอด

  ข้อมูลการติดต่อวัดเทพมณเฑียร

  เวลาเปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ เวลา 0.00-0.00 น. พัก ชั่วโมง เวลา .00-.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดต่างๆ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0.0-0.0 น

  ที่อยู่ : สำราญราษฎร์ – ถนนสิริพงษ์ เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพฯ
  ที่ตั้ง: วัดเทพมณเฑียร
  Fcebook: ฮินดูมาจกรุงเทพ, สมาคมฮินดูวัดเทพมณเฑียร
  โทรศัพท์ : 0–

  อย่างไรก็ตาม การขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ควรใช้วิจารณญาณ

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ชวนกราบไหว้พระแม่ลักษมีพร้อมแจกพิกัดเคล็ดลับทำปัง!
  ขอพรด้านนี้ บูชาองค์ไหนครับ? พร้อมแจกพิกัดการบูชาและขอพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์ (ตอนที่ )
  ขอพรด้านนี้ บูชาองค์ไหนครับ? พร้อมทั้งแจกพิกัดการบูชาและขอพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์ (ตอนที่ )
  ไหว้พระธาตุปีเกิด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต (PART)

  ติดตามอินสปี้ได้ที่
  ยูทูป:
  https://www.youtube.com/@Inzpy
  เฟสบุ๊ค:
  https://www.fcebook.com/inzpyth/

  Related Post